Ovim Općim uvjetima reguliraju se međusobna prava i obveze Tripnow d.o.o., Zagreb, Slavenska 118 (Treća dob), kao pružatelja usluge korištenja objave osmrtnica, sjećanja, obavijesti o smrti i zahvala te privatnih oglasa sjećanja osoba I kućnih ljubimaca u web izdanju nacionalnog medija Treća dob te na svim njenim podstranicama.

 

USLUGE

Usluge osmrtnice.trecadob.com kao I sjećanja.trecadob.com I sjećanjaljubimci.trecadob.com objave i informacija o pogrebima, preminulima, objave posljednjih pozdrava i sjećanja, oglašavanje pratećih djelatnosti, te informiranje populacije na web portalu trecadob.com. Objavu osmrtnice naručuje osoba bliska pokojniku, ili pogrebno društvo.Za sadržaj osmrtnice odgovara isključivo naručitelj. Tripnow d.o.o. zadržava pravo odbiti objavu oglasa, ukoliko diskrecijskom ocjenom ustanovi da je u suprotnosti sa ovim općim uvjetima.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni, napose malodobnim osobama. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se posebno obvezuje da neće predavati oglase kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Korisnik jamči za točnost i istinitost objavljenih podataka i davatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno objavljivanje lažnih oglasa kojima bi se oglasila smrt žive osobe, već je za takve objave odgovoran isključivo korisnik. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i lažno oglašene osobe rješavaju se isključivo između korisnika i te osobe. Davatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

Podatke za objavu, prije same objave, davatelj usluga je ovlašten ali mu isto nije i obveza, u slučaju sumnje, provjeriti putem pogrebnog poduzeća.

Davatelj usluga zadržava pravo ne objaviti neprimjeren sadržaj te mu je osim toga dopušteno ispravljati očevidne pravopisne ili greške u pisanju.

Objava će biti vidljiva trajno na stranicama, ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje uz valjani razlog.

Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa, neopozivo ovlašćuju Trećadob.com i tvrtku Tripnow.d.o.o. da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima kao I u tiskanom izdanju našim novina Treća dob.

Objavljene će biti samo one obavijesti koje su bile naručene i potvrđene.

Po plaćanju narudžbe za objavu, objava će biti objavljena na portalu Trećadob.com te prema potrebi I dogovoru u novinskom izdanju Treća dob.

Na stranicama Trecadob.com kao I na svim podstranicama mogu se oglašavati komercijalni sadržaji (proizvodi i usluge), sve temeljem posebnog dogovora davatelja usluge i oglašivača takvih sadržaja.

CIJENA

Cijena i načini plaćanja određeni su cjenikom usluga tvrtke Tripnow d.o.o. važećem na dan uplate a nalaze na stranici. Uplaćenu i aktiviranu objavu korisnik usluge ne može opozvati.

Tripnow d.o.o. je ovlašten mijenjati cjenik usluge korištenja bez prethodne najave, te je obvezan objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i prikladan način. Izmjene Cjenika, promjene paketa ili akcijski popusti ne primjenjuju se na već plaćene objave.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje objave u na stranici Trećadob.com moguće je izvršiti putem opće uplatnice.

 

Korisnik je dužan prilikom ugovaranja usluge korištenja objave osmrtnica izvršiti urednu registraciju i unijeti istinito sve tražene podatke u predviđenom e-obrascu za registraciju. U suprotnom korisnik nije u mogućnosti naručiti objavu oglasa.

Po izvršenoj registraciji, potvrdi općih uvjeta i uplati ugovorene naknade, Tripnow d.o.o. će korisniku elektronskom poštom potvrditi korisničko ime i lozinku potrebnu za korištenje portala Trecadob.com “Tripnow d.o.o Korisnik je odgovoran za čuvanje u tajnosti korisničkog imena i lozinke, te je dužan korisničko ime i lozinku čuvati od mogućnosti neovlaštenog korištenja trećih osoba. Neovlaštenim korištenjem odnosno omogućavanjem korištenja portala Trecadob.com trećim osobama smatrati će se osobito istovremeni pokušaj registriranja dvije ili više osoba s istovjetnim korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnik odgovara za sve posljedice izazvane neautoriziranim korištenjem svog korisničkog imena i lozinke do trenutka dok o tome pisanim putem ne obavijesti Tripnow d.o.o.

Korisnik jamči za točnost i istinitost objavljenih podataka i davatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno objavljivanje lažnih oglasa kojima bi se oglasila smrt žive osobe, već je za takve objave odgovoran isključivo korisnik. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i lažno oglašene osobe rješavaju se isključivo između korisnika i te osobe. Davatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

ODGOVORNOST

Tripnow d.o.o. nema utjecaj na transfer podataka putem interneta, te stoga ne može biti odgovoran za korisnikovu (ne)mogućnost pristupu internetu ili odgovarajuću brzinu prijenosa podataka. Tripnow d.o.o. osobito ne odgovara za rad informatičke infrastrukture korisnika  potrebne za pristup portalu Trecadob.com ” Tripnow d.o.o.” koju Tripnow d.o.o. ne osigurava niti direktno kontrolira ( način pristupa internetu, terminalna oprema korisnika i sl.).

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Tripnow d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost svojih korisnika u najvećoj mogućoj mjeri sukladno pozitivnim propisima.

Prihvaćanjem općih uvjeta korisnik pristaje da podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, uključujući e-mail adresu, podatke o računalu i internet provideru.

Tripnow d.o.o.  ima pravo koristiti i obrađivati , administriranja, održavanja kontrole pristupa i prikupljanja podataka o korištenju web stranice Osmrtnice.trecadob.com , Sjecanja.trecadob.com te sjećanjaljubimci.trecadob.com.

Tripnow d.o.o. se obvezuje da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti na drugi način davati na korištenje trećim neovlaštenim osobama, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja podataka koji omogućuju identifikaciju korisnika.

Korisniku koji prilikom registracije ili naknadno izabere opciju “Želim biti upoznat/a s novostima i pogodnostima Tripnow d.o.o.”, Tripnow d.o.o.  ovlašten je elektroničkom poštom ili pisanim putem dostavljati informacije o posebnim pogodnostima i akcijama, promjenama postojećih usluga i proizvoda, novim uslugama i proizvodima i drugim informacijama vezanim uz Tripnow d.o.o. i sponzore. Korisnik može u svako doba opozvati ovu opciju/ovlaštenje.

AUTORSKA PRAVA

Trecadob.com predstavlja zbirku samostalnih autorskih djela i podataka koju čine vlastite intelektualne tvorevine njihovih autora i koje su kao takve zaštićene autorskim i srodnim pravima. Sva autorska i srodna prava na portalu Trecadob.com kao cjelini ili njegovim dijelovima pripadaju Tripnow d.o.o. kao njihovom nakladniku.Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala Trecadob.com izvan ovlaštenja definiranih ovim Općim uvjetima, osobito svako neovlašteno kopiranje, umnožavanje, distribucija, prerada i sl., smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Tripnow d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. O izmjeni ili dopuni Općih uvjeta korisnici će biti informirani na uobičajeni, primjereni način na portalu www.trecadob.com i putem emaila i internet sustava. Ukoliko izmjene i dopune postojećem korisniku znatno umanjuju ili ograničavaju dosadašnji opseg prava korištenja online usluga za predaju objava za tiskano i web izdanje , korisnik može uložiti pisani prigovor protiv takvih izmjena ili dopuna uvjeta korištenja u roku od 7 dana od dana njihove objave. Ukoliko korisnik ne izjavi prigovor protiv izmjena općih uvjeta u roku od sedam dana od objave izmjena, smatra se da je pristao na iste i one postaju sastavni dio ugovornog odnosa. U slučaju pravovremenog i opravdanog prigovora, Tripnow d.o.o. ima mogućnost ne odobriti objavu osmrtnica u tiskanom ili web izdanju ukoliko iz tehničkih ili bilo kojih drugih razloga nije u mogućnosti osigurati nastavak ugovornog odnosa konkretnom korisniku sukladno prethodno važećim uvjetima korištenja.

MJERODAVNO PRAVO, RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualni sporovi i nesporazumi nastojat će se riješiti mirnim putem. U slučaju da mirno rješenje spora nije moguće, za sve sporove koji proizađu iz ovog ugovornog odnosa nadležan je sud u Zagrebu.

Zagreb, 21.03.2018.

Tripnow d.o.o..(Trećadob.com)

HR-10000 Zagreb, Savska 118